Начало » Партньори
Партньори Печат Е-поща
Вие можете да се присъедините към семейството на онези, които правят изкуството ни възможно.
Вие можете да споделите общата радост от успеха.

 

Правителствени и неправителствени организации, големи предприятия, частни компании и отделни лица осигуряват средствата, необходими за творческата дейност на СКХ “Васил Арнаудов” и културните инициативи на Сдружение “Васил Арнаудов”.

 

Отправяме специална благодарност към Национален център за музика и танц към Министерство на културата, НДК, КИ “Средец”, КейбълТЕЛ, БТК, Музикалноиздателска къща “Гега–ню”, Фондация “Работилница за граждански инициативи”, фирма “Дизайн–център”, строителна компания “Бокар”, модна къща “Рила”, фирма “Груп”, всички наши сподвижници, приятели и хористи.

 

Още ли се колебаете?
Обадете ни се! Свържете се с нас! Присъединете се към нас!
Рекламирайте чрез нас и станете още по-известни!
Нашите най-добри партньори са нашите спонсори!