Начало » За нас » Награда VA
Награда VA Печат Е-поща

Наградата Проф. Васил Арнаудов е учредена през 1995/6  по инициатива на Управителния съвет на Сдружение „СКХ В.Арнаудов”- и с финансовата подкрепа на семейство Арнаудови. Съгласно статута на наградата и приетите от общото събрание  критерии, тя се присъжда на личност или колектив за творчески принос в следните три области:

Изследване на личността и творческия път на проф. В.Арнаудов

Създаване или изпълнение на съвременни български хорови творби с изключително висока художествена стойност

Специални заслуги за популяризирането на българското хорово – изпълнителско изкуство в България и чужбина.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Наградата е ежегодна и се присъжда в две форми:

Голямата награда – за личност или колектив с дългогодишни заслуги и постижения в българската музикална култура.

Награда за млад музикант – диригент, композитор, изследовател и други. (до 33 години, навършени в годината на присъждането)

Връчването на наградата става по време на концерт на Софийския камерен хор “Васил Арнаудов” или на носителя на наградата /в случаите, когато той е изпълнител/.

Носителят  на наградата се определя от УС на Сдружение “СКХ  Васил Арнаудов” и семейство Арнаудови, чрез гласуване.

Размерът и видът на наградата се определят от УС на сдружението.

Средствата за наградата се осигуряват от Сдружение “СКХ Васил Арнаудов” и семейство Арнаудови чрез дарения, субсидии от държавни и други институции, и от собствени средства.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Носители на наградата по реда на присъждане са:

2006 г. – Ирина Щиглич, за дългогодишна всеотдайна работа със Софийски камерен хор "Васил Арнаудов" и творческо сътрудничество с проф. Васил Арнаудов, както и за цялостен принос към българската камерна музика и хорово изкуство

2005 г. – доц. Горица Йосифова, музиковед – за нейната научна студия върху творческия живот и професионален път на проф. Арнаудов, озаглавена “Вечно ще пее и спори …”

2004 г. – Петрана Цонева, журналист – за книгата й “Да свириш на хор…”, посветена на Софийския камерен хор и Васил Арнаудов

2002 г. – ансамбъл “Софийски солисти” – за техния 40–годишен юбилей и огромния им принос към българската музикална култура и за дългогодишно творческо сътрудничество с проф. Арнаудов и Софийския камерен хор

2001 г. – Изпълнително бюро на българския Хоров съюз –за реализирането на националната програма “България посреща с песен ХХI век”

2000 г. – проф. Александър Танев (посмъртно) – за цялостно творчество

1999 г. – доц. Милко Коларов – за хоровото му творчество

1998 г. – проф. Александър Текелиев – за хоровото му творчество и за създадените през 1998 г. пиеси с изключителна художествена стойност: “Корени” (за женски фолклорен хор и симфоничен оркестър), “Отче наш” (за смесен хор) и “Достойно ест” ( за женски хор)

1997 г. – проф. Иван Спасов (посмъртно) – за цялостно творчество

1996 г. – доц. Киприана Беливанова за нейните научни изследвания в областта на българското хорово изкуство и работата й върху личността и творческия път на проф. В. Арнаудов