Начало » За нас » Сдружение VA
Сдружение VA Печат Е-поща

 

Сдружение “Софийски камерен хор Васил Арнаудов” е учредено през 1993 г. и е юридическо лице с нестопанска цел. Негови учредители са хористите от Софийски камерен хор “Васил Арнаудов”. Сдружението е със седалище гр. София и в него членуват настоящи и бивши хористи на СКХ, музиканти, диригенти, дейци на културата, общественици – физически или юридически лица, които споделят целите на сдружението и желаят да участват в дейността му, както и да се ползват от нея.

Предмет на дейност: организиране и участие в концерти, фестивали, конкурси, творчески форуми и съвместни културни проекти у нас и чужбина; осъществяване на аудио, видео и телевизионни записи и разпространението им в страната и чужбина; учредяване на награден фонд за постижения в областта на хоровото изкуство на името на проф. Васил Арнаудов; извършване на други сродни дейности съгласно устава на Сдружението.

Цели: поддържане на хоровите традиции, паралелно с непрекъснатото развиване и популяризиране на хорово-изпълнителското изкуство в и извън страната; активно участие в българския културен живот, както и в международни музикални и творчески форуми; набиране средства за нуждите на СКХ, сдружението и неговите членове; осигуряване на наградния фонд на името на проф.В.Арнаудов; поощряване и финансово подпомагане на отделни изпълнители и творци в областта на хоровата музика и изкуство.

Източници на финансиране: Сдружението осигурява средства за дейността си от членски внос, спонсорство, субсидии, дарения и стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност и други сродни дейности.

 

Сдружението се управлява от седемчленен управителен съвет.